ประวัติความเป็นมา

nakhonratchasima

graphic_ouchthis08

นครราชสีมา หรือที่เรียกว่า “โคราช” เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 259 กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนที่ราบสูง ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเดินป่าศึกษาธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจริมอ่างเก็บน้ำ ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ และเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั้งยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารอีสานต้นตำรับ ก่อนกลับยังได้ซื้อหาสินค้าเกษตรหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีให้เลือกอีกมากมาย

คำว่า นครราชสีมา เกิดจากการรวมชื่อเมืองโบราณสองเมือง คือ เมืองโคราชและเมืองเสมา ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอโนนสูง นครราชสีมาเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณหลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยที่มีการเผยแพร่ของวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมแบบขอมเข้ามาในดินแดนแถบนี้ เคยมีฐานะเป็นเมือง “เจ้าพระยามหานคร” เช่นเดียวกับเมืองนครศรีธรรมราชทางภาคใต้ มีอำนาจปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่ในอีสานหลายแห่ง จนมาถึงปัจจุบันก็ยังคงความสำคัญอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านคมนาคม เศรษฐกิจของภาคอีสาน

จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ 20,494 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง ขามสะแกแสง พิมาย คงโนนแดง ประทาย ชุมพวง บัวใหญ่ แก้งสนามนาง บ้านเหลื่อม จักราช ห้วยแถลง ปักธงชัย โชคชัย ครบุรี เสิงสาง หนองบุนนาก วังน้ำเขียว เฉลิมพระเกียรติ และอีก 6 กิ่งอำเภอ คือ กิ่งอำเภอเมืองยาง เทพารักษ์ ลำทะเมนชัย พระทองคำ บัวลายและสีดา

graphic_heypig01คำขวัญ ประจำจังหวัด

เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

graphic_heypig02ตราประจำจังหวัดนครราชสีมา

%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b9%80

graphic_pacoo06 สัญลักษณ์: -เป็นรูปท้าวสุรนารี และซุ้มประตูชุมพล

graphic_pacoo03ความหมาย:–  หมายถึง วีรกรรมอันกล้าหาญที่ท้าวสุรนารีได้กอบกู้เมืองนครราชสีมา จากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ไว้ได้ จังหวัดนครราชสีมา

ffy15

graphic_pacoo02ดอกไม้ประจำจัหวัดนครราชสีมา : ดอกสาธร

graphic_pacoo01อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา มี 32 อำเภอ

 1. อำเภอเมืองนครราชสีมา
 2. อำเภอครบุรี
 3. อำเภอเสิงสาง
 4. อำเภอคง
 5. อำเภอบ้านเหลื่อม
 6. อำเภอจักราช
 7. อำเภอโชคชัย
 8. อำเภอด่านขุนทด
 9. อำเภอโนนไทย
 10. อำเภอโนนสูง
 11. อำเภอขามสะแกแสง
 12. อำเภอบัวใหญ่
 13. อำเภอประทาย
 14. อำเภอปักธงชัย
 15. อำเภอพิมาย
 16. อำเภอห้วยแถลง
 17. อำเภอชุมพวง
 18. อำเภอสูงเนิน
 19. อำเภอขามทะเลสอ
 20. อำเภอสีคิ้ว
 21. อำเภอปากช่อง
 22. อำเภอหนองบุญมาก
 23. อำเภอแก้งสนามนาง
 24. อำเภอโนนแดง
 25. อำเภอวังน้ำเขียว
 26. อำเภอเทพารักษ์
 27. อำเภอเมืองยาง
 28. อำเภอพระทองคำ
 29. อำเภอลำทะเมนชัย
 30. อำเภอบัวลาย
 31. อำเภอสีดา
 32. อำเภอเฉลิมพระเกียรติgggggggggggggggh_0
Advertisements