งานเทศกาลเที่ยวพิมาย

llffy15

1311590801  งานเทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

พิมายเป็นชื่อชุมชนโบราณอายุนับพันปี เป็นแหล่งเศรษฐกิจอันมั่งคั่ง และเป็นเส้นทางผ่านของอารยธรรมขอมโบราณ ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ปราสาทหินพิมายที่ใหญ่โตสง่างาม

1311590162    เที่ยวโคราช งานเทศกาลเที่ยวพิมาย

ประวัติความเป็นมา : พิมายเป็นชื่อชุมชนโบราณอายุนับพันปี เป็นแหล่งเศรษฐกิจอันมั่งคั่ง และเป็นเส้นทางผ่านของอารยธรรมขอมโบราณ ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ปราสาทหินพิมาย ที่ใหญ่โตสง่างาม ในปัจจุบันพิมายเป็นอำเภอหนึ่งของ จังหวัดนครราชสีมา มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำมูลหรือลำน้ำจักราช ซึ่งเมื่อถึงเทศกาลออกพรรษา ชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งน้ำจะร่วมทำบุญกฐินและจัดแข่งเรือเพื่อสร้างความสามัคคีจนกลายเป็นประเพณีสืบมา เนื่องจาก จังหวัดนครราชสีมา เป็นเสมือนประตูเปิดสู่ภูมิภาคอีสาน และอินโดจีน อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และกรมศิลปากร จึงกำหนดงานเทศกาลเที่ยวพิมายขึ้น ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน โดยเริ่มจัดครั้งแรกใน พ.ศ. 2531 และจัดต่อเนื่องมาทุกปี

1311590627กิจกรรม : ในภาคเช้าเป็นกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เพลงโคราช การประกวดแมวโคราช การแข่งขันตำส้มตำ ผัดหมี่พิมาย การแสดงของกลุ่มนาฎศิลป์และศิลปินเฉียงเหนือ (ชิงถ้วยพระราชทาน) ณ ลำน้ำจักราช ซึ่งไหลผ่านอำเภอพิมาย และกิจกรรมจักยานท่องเที่ยวเส้นทางแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทพิมาย ส่วนในภาคกลางคือมีการแสดงขบวนแห่พุทธประทีปจากคุ้มวัดและสถานศึกษาต่าง ๆ ในอำเภอพิมาย และการแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาดวิมายนาฎการ

gggggggggggggggh_0

Advertisements