ติดต่อเรา

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-132

graphic_ouchthis04

ชื่อ นางสาวยุวดี ฤทธิ์เดช

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เลขที่ 30

โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

วิชา : การสร้างเว็บเพจ

ครูผู้สอน : ครู วุฒิภัทร  อุ้มปรีชา

FB : ยุวดี ฤทธิ์เดช

1296136699

Advertisements